Jsme vaši

ADVOKÁTI

Jsme tým právníků – advokátů z centra Ostravy,
Kijas&Partners poskytuje komplexní a pečlivé služby ve všech
důležitých právních odvětvích.
Obchodní právo
– zpracování, revize smluv
– zakládání společností
– vymáhání pohledávek
– obchodněprávní konzultace a mnoho dalšího…
Občanské právo
– zpracování, revize smluv
– převody nemovitostí
– pozemky i stavby
– vymáhání pohledávek
– společenství vlastníků a mnoho dalšího…
Trestní právo
– zastupování, obhajoba v trestních věcech
– hodpodářská, obecná, dopravní oblast trestního práva
– ochrana v průběhu celého trestního řízení a mnoho dalšího…
Pracovní právo
– zpracování, revize smluv
– pracovní vztahy
– dohody (DPP a DPČ)
– spory z pracovněprávních vztahů a další…
Ostatní právní oblasti
– mezinárodní prvek v business vztazích
– rozhodné právo, volba domicilu
– COMPLIANCE programy a další…
Autorské právo
– ochrana autorských práv
– licence – výhradní i nevýhradní
– spolupráce se správci autorských práv
.

Profesionální asistence

Prověřené postupy a zkušenosti kombinujeme s moderními přístupy k řešení problémů.
Jiráskovo náměstí 121/8
70200 Ostrava
Česká republika
Každý den jsme v kanceláři od 8h do 17h,
mimo kancelář podle potřeby na emailu a telefonu

+420 596 127 196
info@pravniciostrava.cz
Používáme moderní právní nástroje:
– Používáme databáze judikatury, komentářů zákonů a další právní literatury, vytvořené špičkami svého  oboru
– Kromě stále bezkonkurenčního papíru používáme moderní serverové spisové služby, neustále aktualizující obsah ve všech připojených zařízeních, včetně jejich verzování a zálohování
– Nabízíme zabezpečené uložiště ke sdíle a kooperaci s klienty a mezi klienty a jejich partnery

Works with AZEXO page builder
© All rights reserved. Theme by AZEXO